De fleste stillede spørgsmål og svar

 

 

Sådan søger du en bolig

Kan jeg bare ansøge om kollegie bolig?

Ja du kan altid søge om en bolig på kollegiet, hvis du er under uddannelse. Hvis du ikke er under uddannelse, så kontakt os venligst på tlf. 9842 6111 - og vi tager en snak om dine muligheder.

Vi registerer dine ansøgeroplysninger ved Frederikshavn Kollegium, og ønsker du ikke alligevel en bolig - sletter vi dine oplysninger med det samme. Registeringen sker via hjemmesiden eller telefonisk - dog skal der ALTID udfyldes et ansøgningsskema. Dette kan du gøre her!
Det er gratis at søge bolig på kollegiet. Vi kontakter dig med boligtilbud og oplysninger om hvem du skal kontakte for en fremvisning.


Hvordan ansøger jeg om bolig?

Du ansøger bolig ved at udfylde ansøgningsskema på hjemmesiden - ellers kan du kontakte os på tlf. 98426111.  Udfyld dit ansøgningsskema her
Du er også  velkommen til at besøge os i vores åbningstid.

 

Om at bo i Frederikshavn Kollegium

Hvor godt er boligen istandsat?

Ved indflytning udleveres maling til ny beboer, hvis boligen trænger til at blive malet. Du får maling ved at tage kontakt til din vicevært. Se hvem din vicevært er her!

Hvordan vedligeholder du boligen?

Alle boliger vedligeholdes af beboerne.

Beboerdemokratiet er et kendetegn for Frederikshavn Kollegium. der er valgt et beboerråd til at varetage beboerne. Du er altid velkommen til at kontakte beboerrådet med oplysninger mv. Der er dagsorden og referater af møderne i beboerrådsmøderne under Om Kollegiet - link til diverse referater her !. Du kan også engagere dig og blive valgt ind i beboerrådet eller bestyrelsen. Beboerne har 2 medlemmer i bestyrelsen.

Hvad gør jeg, når der er noget galt i min bolig?

Du skal kontakte din vicevært - de kommer forbi og og sørger for at tingene igen fungere. Hvis viceværten ikke kan udføre arbejdet, bestiller han en håndværker til at komme og foretage reparationen. Se din vicevært her !

Hvad er en husorden?

Husordenen er afdelingens ordensreglement. Ved indflytning skrives der under på, at man har fået udleveret afdelingens husorden. Husordenen skal følges af beboerne i boligen, samt af de gæster som kommer på besøg. Hvis husordenen ikke overholdes kan der klages skriftligt til adminstrationen. Ved flere klager kan boligen opsiges. Læs husordenen her !

Din kommende bolig

Kan jeg se boligen før jeg siger ja eller nej?

Vi anbefaler, at du ser boligen inden du siger ja. Når du får en bolig tilbudt eller søger en "Her og nu bolig" vil administraionen kontakte dig og aftale en fremvisning tidpunkt af lejligheden.

Hvilken antenneforhold er der?
Alle boliger er tilsluttet lnternet via Eniigfibernet, og internet er en 100/100 mbit delt. Hertil kommer mulighed for for tilkøb at tv-pakker gennem boxertv pakker. Du skal selv kontakte Boxer-Tv for aftaler om tv til din bolig.

Hvad skal jeg vide, når jeg flytter ind?

Når du flytter ind i en af vores boliger, foretager vi et indflytningssyn senest 14 dage efter din overtagelse af lejemålet. Her gennemgår du lejemålet sammen med vores vicevært og udfylder en indflytningsrapport. Du vil få en sms dagen før indflytningssynet.
Du får en fejl- og mangelliste ved underskrivelsen af din kontrakt. Den skal du aflevere senest 14 dage efter din overtagelse af boligen (evt. ved synet).
Viceværten / inspektøren vil vurdere, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.
De væsentligste fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt.
Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

Aflæsning af el
El-forbrug er en del af din husleje. Du skal ikke fore taget noget valg af el-leverandør.

Aflæsning af varme
Varmeforbrug er en del af huslejen. Der er termostat på alle radiatorer for at formindske varmeforbruget og din husleje.

Aflæsning af vand
Vandforbruget er en del af huslejen.Spar på vandet :-)

Indboforsikring

Vi anbefaler dig at tegne en indboforsikring. Afdelingen har i husorden tilladt husdyr og man skal derfor have en dyreforsikring, hvis du har husdyr. Kontakt dit forsikringsselskab for mere information omkring dyreforsikringer.

Jeg skal flytte

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Du udfylder og underskriver en opsigelsesblanket, som du sender til os via post, mail eller du kan gøre det via dette link med dit NemId - Opsigelse kollegie med NemId 

Når vi har modtaget opsigelsen fremsendes en bekræftelse på opsigelsen med et tidspunkt på et fraflytningssyn.

Se nedenfor, hvordan dit opsigelsesvarsel er: 

Dato for senest opsigelse                    Dato for slut af hæftelsesperiode              
19. oktober1. december
19. november1. januar
20. december1.februar
18. januar1. marts
18. februar1. april
19. marts1. maj
19. april1. juni
19. maj1. juli
19. juni1. august
20. juli1. september
19. august1. oktober
19. september1. november

 

Skal jeg opsige mit Boxer tv og Internet?
Du skal selv opsige hvilken tv-pakke du evt har valgt ved Boxer Tv.

Internet skal ikke opsiges - en del af husleje. 

El leverandør til din bolig?
El-skal ikke opgsides, en del af husleje.

Hvordan får jeg en flytteregning?
Du får din endelige flytteopgørelse hurtigst muligt, efter du er frigjort fra lejemålet, og når vi har modtaget alle håndværkerregninger. Det kan variere, men der vil normalt gå omkring 4-6 uger efter du er frigjort. Dit tilgodehavende beløb vil blive overført til din NEM konto eller en konto, som du har oplyst ved opsigelsen.

Hvordan søger jeg en bolig

Her er lidt oplysninger om, hvordan du søger en studiebolig i Frederikshavn Kollegium.

 

For at komme i betragtning til en bolig på Frederikshavn Kollegium, skal du være under uddannelse eller optaget på en uddannelse. Er du ikke under uddannelse tag telefonisk kontakt med administrationen på tlf. 9842 6111 og tag en snak om dine muligheder.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvor du underskriver med dit NemID på at oplysningerne du afgiver er korrekte samt dine ønsker om bolig. Efter vi har modtaget din ansøgningsskema sender vi dig en mail med tilbud på bolig(er), som du kan komme ud at se før du endelig skal beslutte dig.

Har du spørgsmål om kollegiet er du altid velkommen til at kontakte os - enten via mail eller telefon. 

Du kan udfylde ansøgningsskema her !

Når du bor i boligen

Vi har samlet nogle praktiske informationer, som du kan få brug for, når du bor i
Frederikshavn Kollegium. Informationerne er generelle oplysninger om alle områder/bygninger.

Dagrenovation

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal i poser, der tilbindes.

På Hånbækvej og Mysundevej er der affaldscontainer.

På Rømøvej er der molokker.

Er der ikke plads, skal du kontakte viceværten på tlf. 2333 5726. Du må ikke sætte affald ved siden af molokken / containeren.


Glas, flasker, papir/pap og  batterier.
Glas og flasker skal kommes i molokken til glas på Rømøvej.

Papir og pap kommes i papirmolokken eller papiraffaldscontaineren.

Storskrald  - du skal selv kontakte Forsyningen på tlf. 9829 9000 og aftale nærmere omkring placering og afhentning af affald.

Sætter du storskrald ud til afhentning - giv straks besked til viceværten på tlf. 2333 5726 - om hvornår du sætter det ud samt hvornår det bliver afhentet. 

Din vicevært

Alle boliger på kollegiet har tilknyttet en vicevært .

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for beboerkontakten i området og tager sig af forsyn, indflytnings- og fraflytningssyn samt fejl og mangler i din bolig.
 
Har du driftsproblem med din bolig, så kontakt viceværten - Thomas Kiis på tlf. 2333 5726. 

Se kontakt informationer på viceværten her !

Forsikring til din bolig

Frederikshavn Kollegiums forsikringer
Frederikshavn Kollegium har tegnet forsikring for brand, storm, udvidet rørskade samt anden bygningsbeskadigelse, hvilket også indbefatter den lovpligtige grundejeransvarsforsikring.
Forsikringen dækker groft sagt alle uforsætlige skader på bygninger og installationer.

Glas- og kummeforsikring
Skader på glas og sanitet, såsom vinduer, porcelænshåndvask og -toilet, har Frederikshavn Kollegium ikke tegnet en særskilt forsikring på. Dette er et bevist valg, idet præmien for denne forsikring overstiger de udgifter, som Frederikshavn Kollegium erfaringsmæssigt har til udskiftning af ødelagte vinduer m.v.
Uforskyldte skader på eksempelvis vinduer, porcelænshåndvask og -toilet i din bolig udbedres og betales naturligvis stadig af Frederikshavn Kollegium - vi har blot af økonomiske årsager valgt at være selvforsikret.
Hvis du selv er skyld i skaden, f.eks ved at du taber noget i toilettet så det revner, er det dig selv der hæfter for skaden. Det kan derfor være en god ide selv at tegne en glas- og kummeforsikring, da denne vil dække selvforskyldte skader. 

Indboforsikring
Når du bor i lejebolig, bør du have en indboforsikring, da Frederikshavn Kollegium ikke dækker tøj, møbler og andet indbo ved brand, vandskade og indbrud. 
Selv om du som beboer, gør alt for at undgå brand, kan du ikke være sikker på, at din nabo er ligeså forsigtig med stearinlys, frituregryden o.s.v.
Hvis der opstår en brand hos din nabo, kan røg, sod og vand fra brandslukning trække ind i din bolig og ødelægge dine ting. Erstatningen af disse ting dækkes af indboforsikringen.
Hvis skaderne i din bolig er meget alvorlige, kan der opstå behov for genhusning af dig og din familie. Genhusning, opmagasinering eller flytning dækkes af en indboforsikring.

Husk: Indbrud skal meldes til politiet og til forsikringsselskabet.

En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen.

Hund
En hund skal være forsikret (lovpligtig hundeforsikring). Gyldig kvittering på hundeforsikring skal
forevises på forlangende af Frederikshavn Kollegium.

Fællesvaskeri

I hvert område er der fællesvaskeri. Det er et betalingsvaskeri Nortec.

Der er forskellige ordensreglementer i vaskerierne. Ordensregler er opslået i vaskerierne.

Via en app fra Nortec betales et a conto beløb på 100. kr og man modtager en brik til benyttelse i vaskeriet. Forbruget kan følges i Appen.
 

Se vedledning her !

Haver

Der er ikke have til boligerne.

 

Haveanlægget/fællesarealer kan frit benyttes. HUSK at du selv skal rydde op efter dig :-)

 

 

Husdyr

Der er på hele kollegiet besluttet, at beboerne må holde almindelige husdyr (kæledyr). Hvis husdyr er tilladt, må disse ikke være til géne for ejendommen eller de andre beboere.
Se i husorden hvad der er tilladt at holde af husdyr i din bolig.

Klage

Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, vil vi i første omgang opfordre til, at du selv tager en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. De fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter.

Hvis jeres snak ikke hjælper, skal du henvende dig til os skriftligt.

Klage over en anden beboer, skal være skriftlig, da den om nødvendigt, skal kunne fremlægges i boligretten og/eller beboerklagenævnet.
Klagen skal være underskrevet. 

Vi anbefaler, at klagen indeholder en præcis beskrivelse, af den eller de episoder, som du mener har ført til brud på husordenen. Derudover skal der klart fremgå dato, tidspunkt og sted for denne adfærd.

Skal klagen have juridisk virkning, skal klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller været vidne til episoden.
Efter at administrationen har modtaget din skriftlige klage, sender vi et brev til den vedkommende beboer.

Hjælper de fremsendte klager ikke, vil Frederikshavn Kollegium videregive sagen til advokat.

Klagen vil blive fortroligt behandlet fra administrationens side, men hvis sagen ender i boligretten,  har den der klages over, ret til at få aktindsigt i hele sagen hos nævnet eller retten.

Hvis personen der klages over ønsker aktieindsigt, vil dette blive udleveret ifgl. persondataforordningen.

Hvis der er andet omkring din bolig eller Kollegium, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til administrationen.

Hvis du er utilfreds med Frederikshavn Kollegium afgørelse i en sag, har du selv mulighed for at klage til Beboerklagenævnet ved Frederikshavn Kommune

 

Link til klage blanket her !

Musik og Støj

Du skal behandle dine naboer, som du gerne selv vil behandles.

Vis hensyn til naboerne når du bruger fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter o.lignende. 

Støjende maskiner
Hvis du påtænker at skulle bore et hul i væggen eller støvsuge din bolig, så gør det så vidt muligt i dagtimerne. Tag hensyn til de andre beboere og sørg for ikke at bruge boremaskine eller andre støjende maskiner på søn- og helligdage - og ikke efter kl. 20.00 på hverdage.

Støj i hverdagen
Vi får mange henvendelser, fordi der især i etageejendomme, kan være problemer med støj fra f.eks. over- eller underboen. 

Vi forstår godt, at hvis man hører på disse lyde i mange timer om dagen, får man på et tidspunkt nok. Men vi opfordrer alligevel vores beboere, til at være lidt overbærende. Tag en snak med den der bor i den pågældende bolig. Der kan måske findes en løsning uden at skulle klage til administrationen. Måske kan overboen lægge et tæppe på gulvet eller undgå hårde sko indendørs. 
 

Der skal være ro fra kl. 22.00 alle alle dage undtagen fredag og lørdag. Fredag og lørdag skal støjen reduceres til taleniveauet fra kl. 24.00. 

Hånbækvej 34 B er en stilleblok og der skal være ro alle dage fra kl. 21.00 og altid studiero.

 

Klag kun over din nabo, hvis det virkeligt er nødvendigt!

Link til klage blanket her

Nøgler

Til Kollegiets boliger er de udlevererede nøglebrikker de eneste nøgler til boligen. Du kan få en ny nøglebrik i administrationens åbningstid. Den koster 200 kr pr. låsebrik.

Er det udenfor kontorets åbningstid skal du kontakte Set Sikring på tlf. 9621 4200 -  bemærk der er en egenbetaling på ca. 3.000,00 kr. som beboeren selv skal betale.


Du skal passe godt på dine nøglebrikker. Taber du din nøglebrik - så tag kontakt til administrationen og få lukket brikken med det samme.

Man får udleveret 2 nøglebrikker ved indflytning - så der ikke kommer udefrakommende ind på kollegiet hele tiden. Det er for din egen trygheds skyld.

Får du derimod brug for en ekstra nøglebrik - f.eks som ligger ved forældrene, så kontakt os telefonisk på tlf. 9842 6111 og aftal nærmere.
 

Parkering

Det er forskelligt, hvor gode parkeringsforhold der er i Frederikshavn Kollegiums områder.

Parkeringspladser er indrettet til personbiler og varebiler, der tilhører beboerne. Pladserne må ikke bruges til at parkere lastvogne, trailere, campingvogne og lignende.

Køretøjer parkeret til ulempe for andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, vil vi kontakte politiet for at få fjernet.

For al parkering gælder, at du skal parkere inden for de afmærkede båse, og at indkørselsvejene skal være frie af hensyn til udrykningskøretøjer. Husk at færdselsreglerne gælder på veje og parkeringspladser i vores områder.

Cykler og knallerter må ikke henstilles indendørs, men skal anbringes i cykelrummene og udendørs cykelstativer.

Storskrald

Storskrald er typisk møbler, jern og metal, flamingo og plast, tæpper, tøj og sko samt småt elektronikaffald.
Storskrald skal bortskaffes på genbrugspladserne.

AVØ kan, i nogle tilfælde bestilles til at afhente storskrald.

Storskraldsordningen omfatter fx møbler, inventar og andre større genstande, som du ikke selv har mulighed for at aflevere på genbrugspladsen. Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, bygningsaffald eller store mængder affald. - ring til 5163 2992. 
Find din nærmeste genbrugsplads.

Trappeopgange

Indgangspartiet og trappeopgangen er dit "visitkort" til din bolig.

Det er derfor vigtigt at disse præsenterer sig fra deres pæne side.

Rengøring
I ejendommens fællesarealer udføres dette af beboerne.

1. gang om måneden kommer rengøringsselskab og laver en grundigere rengøring. 


Fælles forpligtigelse
Når du færdes eller opholder dig i indgangspartier eller trappeopgange er det vigtigt, at du tager hensyn til de øvrige beboere. Det gælder også i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af de fælles arealer. Det er en fælles opgave, at trappeopgange og indgangspartier er holdt pæne og i ren stand.

Brandfare
Der må ikke ligge reklamer, aviser og andre letantændelige ting i indgangspartierne eller på gangarealerne p.g.a. brandfaren.

Når du flytter ind

Når du har underskrevet kontrakten og har betalt depositium og første måneds husleje, melder der sig ofte mange spørgsmål om de praktiske ting i forbindelse med din indflytning. I din kuvert med låsebrikker og postkassenøgler, er der informationer omkring dette, og du har også efter kontraktskrivning modtaget en velkomstmail med disse oplysninger. Der er også oplysninger på de fælles opslagstavler rundt om på kollegiet.

Administrationen er behjælpelig med mange af de spørgsmål, som du har ellers kontakter du blot viceværten, og så vil du kunne få svar på dine spørgsmål. Se hvem din vicevært er her!

 

I de næste afsnit er der også svar på mange spørgsmål :-)

TV Pakker

Der er ikke brug for valg af tv pakker. TV på kollegiet skal streames på dine elektroniske devices. Du kan evt.kontakte Bboxer Tv og vælge tv pakker, hvis du ønsker mere end streamings tjenester. Dette betaler du selv og er IKKE en del af din husleje. Alle pakke valg betales direkte til leverandør.

Se kanaloversigt - Boxer tv

 

Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte ved Udbetaling Danmark, når du bor til leje i en bolig.


Du skal udfylde et ansøgningsskema digitalt på www.borger.dk/boligstoette
 
Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger af:
-       Indkomst og formue
-       Huslejens størrelse
-       Lejlighedens størrelse
-       Antal børn
 
Du får kun boligstøtte, hvis du ansøger om det og først fra det tidspunkt, du søger.


Du kan også læse mere om reglerne for boligsikring / boligydelse på borger.dk.

El-, vand og varme

Aflæsning af el
El-forbrug er en del af husleje.
 
Aflæsning af varme
Varme-forbruget er en del af huslejen. Varme leveres af Frederikshavn Forsygning.


Aflæsning af vand
Vandforbruget er en del af husleje.

 

Indflytningssyn

Når du flytter ind på Frederikshavn Kollegium, foretager vi et indflytningssyn ca. 14 dage efter din overtagelse af boligen.
 
Ved underskrivning af lejekontrakt aftales indflytningssyn og du får udleveret fejl- og mangelliste.

Til selve synet gennemgår du lejemålet sammen med inspektør eller vicevært og udfylder samtidigt en indflytningsrapport.
 
Der vurderes hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem, når du flytter. 

De væsentlige fejl og mangler bliver selvfølgelig udbedret hurtigst muligt.
 
Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået, før du overtog boligen.

Indflytningsrapporten/nota kan sendes til din mail.

Depositum

Når du flytter ind i en kollegiebolig, skal du betale et depositium.


Inden udlevering af nøglebrikker skal depositum og første måneds husleje være betalt.

Nøgleudlevering

Når du flytter ind, får du udleveret nøgler til din bolig. Du overtager boligen på indflytningsdatoen kl. 12.

Nøglerne afhentes i administrationen på Abildgårdsvej 35, 9900

Når du flytter ind, får du udleveret 2 nøglebrikker til boligen samt postkassenøgler. Du skal passe godt på dine nøglebrikker, da du har fået udleveret alle til boligen. 

 

Cookies

Cookie Politik

1. Generelt om cookies

1.1

Frederikshavn Kollegium anvender cookies på sin hjemmeside i overensstemmelse med denne cookiepolitik. Vi informerer om hvilke cookies der sættes på dit it-udstyr, fordi det følger af cookiebekendtgørelsen, at danske hjemmesider er forpligtet hertil.

 

1.2

En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller anden skadelig programmel. Der findes både førsteparts- og tredjepartscookies. Frederikshavn Kollegium benytter begge.

 

1.3

Frederikshavn Kollegium sætter som førstepartscookie følgende: 

 

1.3.1

Sessioncookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt registrere, hvornår du forlader hjemmesiden.

 

1.3.2

Persistente cookies. Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden i cookiefilen. Varigheden er typisk på mellem 30 sekunder og 2 år, og for Frederikshavn Kollegium typisk i optil 30 dage. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille de besøgende fra hinanden og fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om, hvornår den besøgende har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den besøgende kommer fra og går videre til. 

 

1.4

Google Analytics har adgang til sessionscookies og persistente cookies, som sættes af Frederikshavn Kollegium.

 

1.5

Frederikshavn Kollegium sætter som tredjepartscookie følgende:

1.5.1

Facebook-pixels: Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som Frederikshavn Kollegium anvender til at måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere de handlinger, som du foretager dig på vores hjemmeside. Med Facebook-Pixel indsamler Frederikshavn Kollegium således data om din færden på vores hjemmeside med henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook pixels her.

 

1.5.2

Google Analytics cookies: Google analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvilke cookies Google analytics sætter samt udløbstiden herpå her.

 

1.6

Frederikshavn Kollegium indsamler personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og internetadfærd. Frederikshavn Kollegium henviser til vores persondatapolitik omkring indsamling og behandling af personoplysninger, som du kan finde her.

 

1.7

Såfremt der linkes videre fra Frederikshavn Kollegium til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Frederikshavn Kollegium opfordrer dig til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik.

 

 

2. Hvordan sletter du cookies?

2.1

Du kan slette cookies, såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden tilsvarende enhed. Dette kan du gøre ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE]. Såfremt dette ikke virker, kan du klikke på nedenstående alt afhængig af hvilken browser du anvender:

§Google Chrome

§Opera

§Safari

§Internet Explorer

§Mozilla Firefox

§Flash cookies

§Apple devices

§Windows phone

§Android devices  

 

3. Ejeroplysninger

Frederikshavn Kollegiumt

CVR-nr. 27273805

Abildgårdsvej 35

9900 Frederikshavn

 

3.1

Har du spørgsmål vedrørende vores brug af cookies, bedes du rette henvendelse på info@frederikshavnkollegium.dk