Her har du mulighed for at søge informationer. Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, her eller under spørgsmål og svar, er du velkommen til at kontakte vores administration på tlf.: 98 42 61 11.

Boligstøtte

Hvis du bor til leje, med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.

Der er to slags boligstøtte:
Boligydelse, for husstande, hvor der bor personer, som får udbetalt en social pension - det vil sige folke- og førtidspension.
Boligsikring, for øvrige husstande, herunder lejerne på Frederikshavn Kollegium.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

 • boligens størrelse
 • husstandens størrelse
 • husstandens indkomst og formue


Sådan søges boligstøtte
 
Det er kun muligt at få boligstøtte efter ansøgning.

 • Du kan søge boligstøtte som digitalt post via www.borger.dk/boligstoette.
 • Du kan først få bolistøtte fra det tidspunkt, du søger om det
 • Boligstøtten beregnes på baggrund af de oplysninger, Udbetaling Danmark har på ansøgningstidspunktet


Hvis der kommer ændringer i din husleje skal du give Udbetaling Danmark besked. Ved indkomstændringer kontakt Udbetaling Danmark og giv dem besked om ændringen.
Selv de mindste ændringer kan påvirke boligstøtten.


Hvis du har ændringer af betydning for boligstøttens størrelse, f.eks. i indkomst eller formue eller i antallet af børn, skal du straks kontakte "Udbetaling Danmark". På den måde får du altid den korrekte boligstøtte. 


Regn din boligstøtte ud på internettet

Vil du have et hurtigt overblik over, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på adressen www.borger.dk - under valgmuligheden SELVBETJENING skal du vælge Beregn din boligstøtte. På beregningssiden kan du indtaste dine egne tal og straks få en vejledende beregning - men du kan også lade boligstøttekontoret foretage den endelige beregning.


 

Blanketter

Frederikshavn Kollegium har følgende nedenstående blanketter der kan bruges

 

 

Opsigelse

Når du skal opsige din kollegie bolig, har vi brug for, at få det på skrift. Du kan opsige elektronisk med dit NemId - klik her

Eller du kan udskrive opsigelsesblanketten og udfylde og sende den til os.. 

OBS - Når du har udfyldt opsigelsesblanketten elektronisk og du har underskrevet, skal du være opmærksom på om du modtager en bekræftigelse på mail om at den er afsendt korrekt.

 

Du har 6 ugers opsigelse - fra den første i næste måned.
Du har mulighed for at bestille / aftale et forsyn ved at kontakte viceværten på tlf. 23335726. 

www.frederikshavn.dk   - fælles log-in til ændring af adresse

www.PostNord.dk    - ændring af adresse hos PostNord
 

 

Ansøgningsskema

Vi opfordre til at udfylde ansøgningsskema her på hjemmesiden. Du skal udfylde det her 

 

Kan du ikke underskrive med NemId - så kontakt os på tlf. 9842 611 eller via mail info@vesterport.dk og vi sender en mail med PDF ansøgningsskema til dig.

 

 

 

 

Klage

Hvis du gerne vil klage over din nabo skal nedenstående blanket udfyldes, underskrives og sendes til administrationen.

Vi opfordrer til at du selv først tager kontakt til din nabo, og snakker med ham/hende før klagen udfyldes. Måske en god nabo snak er nok.

 • 98,12 KB
  Klageblanket.pdf

Optagelse som ansøger

Enhver, der er under uddannelse, kan ansøge om optagelse på ventelisten til boliger ved Frederikshavn Kollegium. Er du ikke under uddannelse kontakt os telefonisk på tlf. 9842 6111 og vi tager en snak om dine muligheder.

Ansøgning om bolig er personligt og gratis. 

Ved ansøgning skal der oplyses navn og adresse samt fødselsdag og -år,  mobilnummer og email adresse samt hvilken uddannelse som du er igang med. Ansøg her!

OBS - ved intern flytning - kontakt administrationen på tlf. 9842 6111 og få tilsendt et specielt ansøgningsskema

Om at bo på Frederikshavn Kollegium

Frederikshavn Kollegium er en selvejende institution.

Det er demokratisk opbygget. 

Bestyrelse sammesat af valgte fra uddanelsessteder, udpeget af Frederikshavn Byråd og beboervalgte.

Beboermøde vælge beboerrådet.

Beboerrådet afholder meller 5 - 10 møder årligt.

Ingen skal tjene på huslejen i Frederikshavn Kollegium. Lejen er balanceleje.

Budgettet bliver hvert år godkendt af beboerrådet, bestyrelsen og Frederikshavn Byråd.

 

På de underliggende sider har vi beskrevet nogle af de ting, der kan være relevante for dig, som har lejet en bolig på Frederikshavnm Kollegium.

Husorden

Som beboer på Frederikshavn Kollegium er det vigtigt, at du og de øvrige beboere i din afdeling tager hensyn til hinanden og passer på afdelingens fælles faciliteter.

En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom - og for at undgå, at genere hinanden med unødvendig støj m.m.

Ved indflytning skriver man under på, at man har modtaget gældende husorden.


Som lejer er det dig, der har ansvaret for, at du, din familie og gæster overholder reglerne.

Se Frederikshavn Kollegium vedtagne husorden her.

 • 134,96 KB
  Husorden reglement Frederikshavn Kollegium.pdf
 • 140,94 KB
  Stilleregler Hånbækvej 34B.pdf

Istandstættelse

Vedligeholdelsesreglementer er en  B-ordning.

Efter indflytning vil der komme et indflytningssyn. Datoen vil blive udleveret sammen med din lejekontrakt.

Når du flytter ind i din studiebolig, er der mulighed for at få maling leveret til hele boligen fra viceværten på dit kollegie. Pensler mv. skal du selv købe.  Se hvem din vicevært er her!

 

Beboerdemokratiet

Demokrati betyder, at det er et flertal af en forsamling, der bestemmer.

"Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv

og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og

blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning"

 
Som beboer på Frederikshavn Kollegium, har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om Kollegiums regler, økonomi, vedligeholdelse og pasning af de fælles arealer.
Hvis afdelingen skal have nye vinduer eller døre, renoveret legepladsen eller lign., kan du som beboer få indflydelse på hvornår og hvordan dette skal foregå.
 
Deltagelse i beboerdemokratiet er en forudsætning for at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.
Det er vigtigt at møde op til kollegiets beboermøde. Jo flere af beboerne, der giver deres stemme til kende, jo flere er med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i Frederikshavn Kollegium.

Bestyrelsen
Beboerne vælger repræsentanter til bestyrelsen og til beboerrådet , der varetager Frederikshavn Kollegiums interesser i det daglige. Du kan selvfølgelig stille op til bestyrelsen.
 

Beboerrådet

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

 

Persondataforordning

Her kan du læse om Frederikshavn Kollegium opdaterede persondataforordning

 

 

 

 • 639,29 KB
  Cookie-politik.pdf
 • 219,42 KB
  GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF PERSONOPL. I FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM.pdf
 • 269,51 KB
  PERSONDATAPOLITIK - behandling af personoplysninger om ansøgere og ansatte .pdf
 • 145,96 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information i forbindelse med ansøgning på lejligheder.pdf
 • 157,84 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information om behandling af personoplysninger ifm. Husordensklager .pdf
 • 198,97 KB
  PERSONDATAPOLITIK - information til lejerne i Frederikshavn Kollegium.pdf
 • 76,17 KB
  Samtykke erklæring til foto til hjemmeside mv.pdf
 • 75,16 KB
  Samtykkeerklæring til foto til hjemmeside mv. Beboerdemokrati.pdf

 

 

Søg job - ledige stillinger

Frederikshavn Kollegium har ingen ledige jobs

 

Udlejningsregler

Alle ledige studieboliger bliver tildelt til dem, der står på venteliste/udfyldt ansøgningsskema -  eller har søgt i "Her og nu ledige studieboliger"


Du får anciennitet fra den dag du har skrevet dig op til boligerne og boliger bliver tildelt efter denne ancienitetsliste.

 

Beboere på kollegiet, som ønsker anden bolig har fortrinsret til ledige boliger.

 

Vaskeri NORTEC

Her findes en vejledning til hvordan du får opstartet og tilsendt din vaskebrik fra NORTEC. 

 • 815,65 KB
  Nortec vejledning til vaskeriet.pdf
 • 87,36 KB
  OBS - Nortec vaskeri - kollegium.docx

Døgnvagtordning

Døgnvagtordning - har du brug for akut hjælp udenfor arbejdstiden?

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid – kan du kontakte Vesterports vagtordning (vicevært)
Der er døgnvagtordning, som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport og Frederikshavn Kollegium, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER 2788 6848

Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, og fredage fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.

Hermed menes f.eks.
• Sprængte vandrør eller voldsomt utætte rør – IKKE dryppende vandhaner
• Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
• Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
• Stoppet toilet
• Svigt i kaldeanlæg samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
• Svigt i vand- og varmeforsyningen

Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostningerne til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten, og alle vagter er en del af den faste bemanding i afdelingerne.